Pałasz ogoniasty

Tabla Nutricional
Valor nutricional
Hidratos de carbono por diferencia 1,72 g
Humedad 77,80 g
Proteína bruta 19,03 g
Grasa bruta <1,00 g
Cenizas 1,45 g
Energía 83 Kcal
Energía 347 Kj
Sodio 0,08 %
Ac. grasos monoinsaturados <0,01 %
Ac. grasos poliinsaturados <0,01 %
Ac. grasos saturados <0,02 %
Ac. grasos Omega3 <0,02 g
Ac. alfa-Linoléico %
Ac. Eicosatetraenoico %
Ac. Clupanódico %
Ac. grasos Omega6 <0,02 g
Ac. Linoleico %
Ac. gamma-Linolénico %
Ac. Dihomo-gamma-linolénic %
Ac. Araquidónico %
Valor por 100 g de producto
Ficha Completa

Pałasz ogoniasty (Lepidopus caudatus) jest to gatunek denny, który może żyć na głębokości do 400 m, chociaż zazwyczaj występuje na dnie piaszczystym i z mułem na głębokości od 100 do 250 m. Można go również znaleźć w pobliżu wybrzeża i na powierzchni. Jest wielkim drapieżnikiem, żarłocznym.
Jest to gatunek wysoko ceniony w handlu.

Narzędzia połowowe

Połowy przy użyciu trałowania dennego i sznurów haczykowych z tyłu.