Parma

Tabla Nutricional
Valor nutricional
Hidratos de carbono por diferencia 1,26 g
Humedad 78,93 g
Proteína bruta 18,38 g
Grasa bruta <1,00 g
Cenizas 1,43 g
Energía 79 Kcal
Energía 329 Kj
Sodio 0,13 %
Ac. grasos monoinsaturados <0,02 %
Ac. grasos poliinsaturados <0,01 %
Ac. grasos saturados <0,01 %
Ac. grasos Omega3 <0,02 g
Ac. alfa-Linoléico %
Ac. Eicosatetraenoico %
Ac. Clupanódico %
Ac. grasos Omega6 <0,02 g
Ac. Linoleico %
Ac. gamma-Linolénico %
Ac. Dihomo-gamma-linolénic %
Ac. Araquidónico %
Valor por 100 g de producto
Ficha Completa

Parma (Plectorhinchus mediterraneus) jest gatunkiem nektobentosowym, żyjącym w pobliżu piaszczystego i błotnistego dna o głębokości od 10 m do 150 m. Występuje w Morzu Śródziemnym i Atlantyku. Charakterystyczny gatunek połowów w pobliżu Cieśniny Gibraltarskiej (Conil de la Frontera i Barbate). Jest rzadkością na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Jej mięso jest smaczne i cenione na tym obszarze, chociaż jego sprzedaż, zarówno dla celów konsumpcji przez ludzi, jak i do produkcji mączki rybnej, nie jest zbyt częsta.

Narzędzia połowowe

Połowy przy użyciu trałowania dennego i sieci skrzelowych.